Jelen

Beíratkozás

 

Tisztelt Szülők!

 

Intézményünkben a beíratkozás folyamatos. Óvodás vagy iskolás gyermekek csak a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kerülhet intézményünkbe. Ha valakinek eme bizottságtól olyan szakvéleménye van, amely javasolja, hogy a gyermek speciális oktatásban részesüljön, akkor a beíratás az év bármely szakaszában megoldható.

 

Iskolavezetőség

 

Autista csoport

Várpalotán a Bartos Sándor Általános Iskolában, 2000-ben alakult meg az autista csoport, 6 autista gyermekkel kezdtük el a munkát. Jelenleg 8 fő a létszám. Különböző korú és nemű gyermekek kerültek a csoportba, a legfiatalabb 5, a legidősebb 16 éves.
A tantermet úgy alakítottuk ki, hogy legyen mód együtt és külön-külön is foglalkoztatni a gyermekeket. Két egyéni fejlesztőhelyiségünk és különálló konyhánk van, melyben meg tudjuk oldani a gyerekek étkeztetését, tudunk főzni a gyerekekkel s itt mindenféle konyhai munkával kapcsolatos ismeretet el tudnak sajátítatni, s ezeket rendszeresen gyakorolni. A közös teremben mindenkinek van saját íróasztala, polca, itt végzik az önálló munkákat. Ezenkívül hetente kétszer használjuk az iskola nagy tornatermét, ahol minden mozgásfejlesztő eszköz rendelkezésünkre áll. Szükség esetén használhatjuk az iskola számítógépes termét, de rendelkezünk három számítógéppel, Internet hozzáféréssel is. Mivel a gyerekek rendkívül ügyesen kezelik a számítógépet és nagyon szeretik az ezzel kapcsolatos foglalkozásokat, nagyon jól tudjuk őket ezzel motiválni, jutalmazni.
 
Az autista gyermekeknél rendkívül fontos a pontos és előre eltervezett, s megtartott napirend. Figyelembe vesszük a családban kialakult szokásokat, ezért különböző időpontokban érkeznek a gyerekek. Délelőtt az egyéni fejlesztések zajlanak: írni, olvasni, számolni tanítjuk a kisebbeket. Mivel ügyesek, kreatívak ezek a gyerekek nagyon sok kézműves foglalkozást tartunk nekik. Erre a munkára is van egy szakképzett asszisztens segítőnk. A nagyobbaknak tehetségfejlesztő foglalkozást tartunk: angol nyelvtanulásban illetve számítógépes ismeretek bővítésében támogatjuk őket. Szinte mindegyik tanítványunknak van beszédhibája, nyelvi nehézsége. Ennek kijavításában bizton támaszkodhatunk iskolánk képzett logopédusára, aki meglepően hatékony segítséget tudott nyújtani gyermekeink számára.
Délután olyan tevékenységet végzünk, melyek segítik őket abban, hogy sikeresebben beilleszkedjenek, részt vegyenek az épek társadalmában. Elvisszük őket vásárolni, postára, bankba, hivatalba. Utazunk velük tömegközlekedési eszközökön, múzeumot, bábszínházat látogatunk. Minden ezzel kapcsolatos teendőt elvégeztetünk velük például: csekket, levelet feladnak, jegyet vesznek, lyukasztanak, pénztárnál fizetnek, fagylaltot, üdítőt rendelnek.... Az iskolában tartott közös rendezvényeken is mindig részt veszünk az autista gyerekekkel, az ünnepségeket végignézzük, farsangozunk, akadályversenyen indulunk a többi iskolással közösen. Gyakoroltatjuk velük ilyen helyzetekben, hogyan várakozzanak türelmesen, csendben, hogyan álljanak sorban, hogyan táncoljanak, milyen módon oldják meg konfliktusaikat.
Fontosnak tartjuk azt is, hogy a gyerekek szabadidejét tartalmasan töltsük ki. Heti egy-egy alkalommal úszni és lovagolni visszük őket. Havonta egyszer kirándulni megyünk, szalonnát sütünk, biliárdozunk, hajókiránduláson vettünk részt, boboztunk és kipróbáltunk egy élményfürdőt is. Minden évben elvisszük a gyerekeinket egy hétre nyaralni, különböző városokba, falvakba. Mivel természetesnek vesszük, hogy az autista gyermekek is mindent kipróbáljanak, s nem zárjuk el őket a külvilágtól, ezért a szűkebb és tágabb környezet is elfogadóbbá válik az autista gyermekekkel szemben, szívesen segítenek nekik, nem félnek tőlük, szeretetteljesebben, toleránsabban fordulnak feléjük.


 

Óvoda

Intézményünk 2007 szeptemberétől indított újra óvodai csoportot. Az induló létszám 10 fő volt, ami mára már 20 főre nőtte ki magát. Így az idei tanévtől két csoportban működünk. Személyi feltételeink a következőképpen alakultak. Mind a két csoportot egy-egy gyógypedagógus- óvónő vezeti a délelőttök folyamán. Az ő munkájukat segíti egy-egy gyógypedagógiai asszisztens.A csoport délutános munkáját segíti szintén egy gyógypedagógus, aki összevontan foglalkozik a gyerekekkel, irányítja a mozgásfejlesztést egyénre szabottan. A délelőtt folyó egyéni, mikro csoportos, és csoportos foglalkozásokat a délelőttös kollégák irányítják, ezt a munkát segíti állandó délelőttös logopédusunk.
 
 
 
A csoportokról pár szót röviden:
20 fővel működünk, ebből 17 fiú és 3 lány.
Életkoruk szerint a legfiatalabb 3 éves, a legidősebb 7 évet töltötte az idén.
 
 
 
Problémájuk szerint:
- Down szindrómás 
- Ret szindrómás
- autista
- autisztikus tünetegyüttessel
- hallás,és látás csökkenéssel
- közép,és enyhe fokban mentálisan retardált
- korai fejlesztés javaslatával kerültek intézményünkbe.
 
 
 
Ezekhez a tünetekhez társul a mozgás, és vagy beszédfogyatékosság.Így azt mondhatjuk, hogy gyermekeink halmozottan sérült 3-7 éves korosztályba tartozó kisgyermekek.
Ezért a velük való haladás üteme sokban eltér a többségi intézményekben történő munkától. Sokkal több hangsúly kap az egyéni bánásmód, és kiemelt hangsúlyt kapnak a speciális fejlesztések. Ehhez intézményünk rendelkezik megfelelő speciális tárgyi és személyi háttérrel.
Munkánk alapját az Óvodai Program adja, melyet 2007áprilisában a Bárczi Gusztáv. Tanárképző Főiskola hasonló programja alapján, intézményünk arculatára adaptáltunk. Erre építjük azokat a háromhavi blokkokat, melyekben a kiemelt nevelési feladatokat és célokat rögzítjük.
Ezek mellet használjuk az ütemtervünket, mely foglalkozásokra lebontva tartalmazzák az elsajátítandó anyagot. Végül, de nem utolsó sorban csatoljuk mindehhez az egyéni fejlesztési terveket. A heti rendünk szerint 5anyanyelvi, 5 mozgásfejlesztő, 2 zenei, 3 játék, 2 önkiszolgálás, és 3 vizuomotoros fejlesztést tartunk. Ezeket nem úgy kell elképzelni, mint a többségi óvodák esetében,- hanem komplexen, egységet alkotva zajlanak. Az év elején a gyereket előzetes felmérése, és megismerése után meghatározzuk azokat a kiemelt területeket, melyek köré csoportosítva vezetünk le egy-egy foglalkozást. Minden foglalkozáson igen nagy hangsúly kap a zenei nevelés, mozgásfejlesztés, és az anyanyelvi nevelés. Mindezzel játékba ágyazva igyekszünk a gyerekhezközelíteni. Nagyon fontos megtalálni azt az optimális mennyiségű motivációt,amely egy-egy helyzetben meghozza a hozzá fűzött reményt, és elegendő, és nemfigyelem elterelő funkciót tölt be. Napirendünk hasonlít a legjobban a többségi intézményekéhez. Ez alatt értem azt, hogy a reggeli után a foglalkozások következnek, melyek a mi esetünkben egyéni, logopédiai, és mozgásfejlesztéssel is ki bővülnek. A tízóraizás után,- ami legtöbbször gyümölcs-, következik a levegőzés, az ebéd, és a pihenő. Itt találkozhatunk az egyik különbséggel,hiszen sok gyerek a fogyatékosságából, és - vagy életkori sajátosságaiból nem alszik.Nekik egyéni fejlesztéseket tartunk, főleg mozgást; melyben iskolánk másik mozgásfejlesztője, és gyógy-testnevelője is besegít. Az uzsonnáztatás után a gyerekeket folyamatosan bocsájtjuk el.
Munkánk elengedhetetlen része a speciális terápiák jelenléte. Ezek: kutyaterápia, a gyógylovaglás és a gyógyúszás. Ezekre igen büszkék vagyunk, hogy többségében úgy tudjuk ezeket a gyerekeknek biztosítani,hogy a szülőknek nem kerül plusz költségébe. Főleg pályázatokból, támogatói felajánlásokból, és alapítványunk segítségével tudjuk fedezni a kiadásokat
Ahogy a leírtak is mutatják, ez egy igen szervezett,és összehangolt team munka eredménye.

Igyekszünk minden gyereket külön egyéniségként kezelni,és értékelni úgy, hogy magához képest a lehető legnagyobb fejlődés útját járhassa be. De mindig szem előtt tartva, a közösség egységgé formáló erejét.

   

Diákönkormányzat

Iskolánkban 1989 óta működik diákmozgalom. A tanév minden hónapjában hagyományos programok, rendezvények kerülnek megrendezésre. A diákmozgalmi év nyitása a Harci túra szeptember 29-én, melyet a pákozdi csata emlékére szervezünk. Iskolánk tanulói teljes létszámmal vesznek részt ezen a versenyen az iskola épületében és környékén elhelyezkedő állomásokon. Az ügyességi és játékos feladatok az 1848-49-es szabadságharc eseményeivel és városunkkal kapcsolatosak.
 
Októberben Palota Kupa, mezei futóverseny. Nemenként négy korcsoportban versenyeznek a tanulók. Célunk az eltérő tantervű iskolák gyermekeinek versenyzési lehetőség biztosítása. A futásban 200-250 gyermek szokott részt venni 6-8 iskolából.
Novemberben Egészségügyi vetélkedő. Játékos vetélkedő az egészséges táplálkozásról, tisztálkodásról, káros szenvedélyekről, környezetvédelemről a felső tagozatosaink számára.
Decemberben Télapó ünnepély. Az alsó tagozatosainkat lepi meg a Télapó a felsősök által készített ajándékokkal, meglepetés csomagokkal. Még ugyanezen a napon délután mesemondóversenyen mutatkoznak be alsó tagozatosaink legjobbjai.
Karácsonyi ünnepélyen az osztályok rövid műsorral köszöntik a Karácsonyt és egymást. Az igazgató úr megjutalmazza a tanév eredményei alapján arra érdemes tanulókat, osztályokat. Gyermekeink igen nagy hányadának ez jelenti az ünnepi hangulatot, ajándékot.
Januárban szavalóverseny. Minden osztályból több tanuló mutatkozik be. Eldöntendő, hogy ki képviselje iskolánkat a megyei versenyen az alsó, a felső és a szakiskolai tagozaton.
Februárban farsangolunk. Jelmezes felvonulás, tombola, büfé, tánc gyermekeink számára. Délelőtt az alsó, délután a felső tagozatosaink búcsúztatják a telet.
Áprilisban „Nyuszi futás”. Mezei futóverseny iskolánk tanulói számára. Nemenként öt korcsoportban minden résztvevő „nyuszi tojást”, az első három helyezett pedig csoki nyuszit kap.
MájusAz utóbbi években beindított országos mozgalomhoz a mi iskolánk is minden évben csatlakozik. Célunk, hogy az iskola valamennyi tanulóját, dolgozóját minimum 15 percre megmozgassuk. A zenés bemelegítést és a sportversenyeket minden évben a nagy sikert arató tanár-diák labdarúgó mérkőzés zárja.
Gyermeknapi rendezvényünknek is minden tanuló és nevelő aktív résztvevője. Az iskola udvarán és a sportpályán várják a gyermekeket a felnőttek, ahol tréfás feladatokat lehet megoldani. Bónokat gyűjtenek, melyeket a program végén édességre, apró figurákra, játékokra lehet váltani. Rendezvényeink célja, hogy megemlékezzünk az aktuális ünnepekről, eseményekről. Tanulóinkat minél több pozitív élményhez juttassuk.
A diákönkormányzatunknak – mely az osztályokból megválasztott tanulókból áll – véleményezési joga is van iskolánk alapdokumentumaival kapcsolatban.
 


 

Pedagógusaink

 

NÉV

 

 

KÉPESÍTÉS

 

TOVÁBBKÉPZÉSEK

 

JELENLEGI BEOSZTÁS

 

 

PEDAGÓGUSOK

 

Aigner Georgina

tanító

 

napközis nevelő

osztálytanító

 

Antalka Zsoltné

gyógypedagógiai tanár:

oligofrén-pszichopedagógia szak szakvizsgázott pedagógus

gyógypedagógiai szakértő

 

Tigris csoport – óvoda

csoportvezető

munkaközösség vezető

EGYMI szakszolgálat

Ádámné Pidl Andrea

tanító - közművelődés szakirány

gyógypedagógiai tanár –

értelmileg akadályozottak szak

·         gyógypedagógiai asszisztens

·         A differenciált tanulásszervezés alapjai

·         Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására

·         A súlyos fokban értelmi fogyatékos tanulók tanítási folyamatának tervezése, megvalósítása elméleti és gyakorlati megközelítésben

Katica csoport – osztálytanító

diákmozgalom vezetője

EGYMI szakszolgálat

Csáktornyai Józsefné

gyógypedagógiai tanár:

tanulásban akadályozottak szak

·         Jogok az iskolában

·         Számítógép kezelői alapismeretek

·         pedagógiai asszisztens

·         gyógypedagógiai asszisztens

GYED

Csíkné

Nikolausz Orsolya

tanító – testnevelés, sportműveltség szakirány

 

·         gyógypedagógiai asszisztens

1-3. osztály - osztálytanító

Csősz Imre

tanár – technika, természetismeret és környezeti kultúra szak

 

 

osztálytanító

Danyi Angéla

óvónő

tanító - anyanyelv, ének szakirány

·         néptánc oktató

·         Viselkedészavaros tanulók integrációjának alapismeretei

 

osztálytanító

énekkar

Deákné

Janás Zsuzsanna

tanár – gyors és gépírás szak

gyógypedagógiai tanár –

tanulásban akadályozottak szak

DIFER

2-4. osztály - osztályfőnök

EGYMI szakszolgálat

 

 

Devecseriné

Hánis Ildikó

gyógypedagógiai tanár:

oligofrén - szomatopedagógia

 

szakvizsga – közoktatásvezető

gyógypedagógiai szakértő

 

·         A differenciált tanulásszervezés alapjai

·         Részképességzavarok  korai felismerése és terápiája I-II.

·         Konduktív pedagógiai ismeretek

·         Montessori pedagógia alapismeretei

·         Oktatási minőségügyi menedzser

·         A számítástechnika alapjai

 

igazgató helyettes

EGYMI szakszolgálat

Dr. Dobosné

Mursa Éva

gyógypedagógiai tanár –

tanulásban akadályozottak szak

·         gyógypedagógiai asszisztens

5. osztály – osztályfőnök

 

 

 

Dreska Éva

tanító –

ének, néptánc szakkollégium

·         A differenciált tanulásszervezés alapjai

·         A diszgráfia terápiája

·         Családvédelmi integrációs tanfolyam

·         Iskolai drogkoordinátor

·         DIFER

 

1-3. osztály – osztályfőnök

ifjúságvédelmi felelős

Grüll Lászlóné

óvónő

 

szakvizsga: közoktatásvezető

·         A differenciált tanulásszervezés alapjai

·         Gyermekközpontú napköziotthon

·         Viselkedészavaros gyermekek integrációjának alapelvei

·         Intézményértékelés és minőségbiztosítás a gyakorlatban

 

napközis nevelő

osztálytanító

munkaközösség vezető

 

Hetzel Ingrid

tanító

gyógypedagógiai tanár –

tanulásban akadályozottak szak

 

 

·         DIFER

autista csoport – osztályfőnök

Kiss Csilla

szociálpedagógus

·         DIFER

·         gyógypedagógiai asszisztens

·         gyermek és ifjúságvédelmi felügyelő

7. osztály – osztályfőnök

 

 

 

Korcsokné

Bödös Szilvia

gyógypedagógiai tanár –

tanulásban akadályozottak szak

·         pedagógiai asszisztens

·         gyógypedagógiai asszisztens

GYED

Lajosfalvi Ágnes

óvónő

gyógypedagógiai tanár – logopédia szak

 

logopédus

EGYMI szakszolgálat

 

 

Lehoczkyné

Stelkovics Ilona

óvónő

gyógypedagógiai tanár –

értelmileg akadályozottak szak

·         Részképességzavarok  korai felismerése és terápiája I-II.

·         A differenciált tanulásszervezés alapjai

·         GMP

·         DIFER

·         A súlyos fokban értelmi fogyatékos tanulók tanítási folyamatának tervezése, megvalósítása elméleti és gyakorlati megközelítésben

Katica csoport – osztályfőnök

munkaközösség vezető

EGYMI szakszolgálat

Lencsésné

Gerőfi Tekla

szociálpedagógus

szakvizsga: gyógytestnevelés

·         sportedző – aerobic

·         Kreatív mozgás és önismeret

·         Mozgásterápia 3-8 éves korú, egyedi fejlődésmenetű gyermekek részére

·         Gyermek rekreációs – és gyógyúszás

 

9. osztály – osztályfőnök

gyógytestnevelő

Majorosné

Balogh Anikó

tanító – matematika műveltségi terület

gyógypedagógiai tanár –

tanulásban akadályozottak szak

 

·         alapozó terápia

GYED

Mészáros Katalin

tanító

gyógypedagógiai tanár –

tanulásban akadályozottak szak

 

 

 

 

Tigris csoport – óvónő

Molnár Balázs

művelődés – és szociális szervező

 

8. osztály - osztályfőnök

 

 

Müllerné

Rabóczky Márta

gyógypedagógiai tanár –

oligofrén –pszichopedagógia szak

népi játék – kosárfonó szakoktató

·         Számítógépkezelés, szövegszerkesztés

·         Mozgásterápia a tanulási nehézség megelőzésére és oldására

·         A kiégés megelőzése és kezelése

10/a osztály – osztályfőnök

munkaközösség vezető

EGYMI szakszolgálat

 

Pócsik Evelin

tanár-

magyar nyelv és irodalom-

gyógypedagógiai tanár-tanulásban akadályozottak szak

 

6. osztály – osztályfőnök

Pócsik József

gyógypedagógiai tanár –

oligofrén –pszichopedagógia szak szakvizsga: közoktatásvezető

 

igazgató

Szabóné

Horváth Viktória

óvodapedagógus

gyógypedagógiai tanár –

tanulásban akadályozottak szak

·         logopédiai alapismeretek

Maci csoport - óvónő

Szántóné

Galambos Andrea

tanár –

történelem – művelődésszervező szak

pszichológus

·         Számítástechnikai alapismeretek

egyéni fejlesztés

EGYMI szakszolgálat

 

 

 

Szukics Tibor

gyógypedagógiai tanár:

oligofrén –pszichopedagógia szak

·         Számítógépes alapismeretek

·         Montessori pedagógia

·         Diszlexia – diszgráfia alapjai

·         Értékelés – mérés a nevelési, oktatási intézményekben

10/b osztályfőnök

Tatár Ágnes

gyógypedagógiai tanár:

oligofrén – szomatopedagógia

·          

Maci csoport -  óvónő

 

 

Temesváriné

Papp Edina

óvónő

gyógypedagógiai tanár –

tanulásban akadályozottak szak

 

·         DIFER

egyéni fejlesztés

Tombor Andrea

Általános szociális munkás

Egészségfejlesztés – mentálhigiéné –

autizmus spektrumzavar

·         DIFER

·         Az autizmus alapjai

Autista csoport

Turainé

Morvai Ildikó

gyógypedagógiai tanár:

oligofrén – szomatopedagógia

·         DIFER

·         Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására

 

2-4. osztály - osztálytanító

Tóth Krisztina

tanár – számítástechnika szak

·         rekreációs és gyógyúszás oktató

napközis nevelő,

osztálytanító

 

Valler Éva

gyógypedagógiai tanár –

tanulásban akadályozottak szak

 

napközis nevelő

osztálytanító

 

 

·          

 

 

GYÓGYPEDAGÓGIAI  ASSZISZTENSEK

 

Boros Erika

Népi játék – és kismesterségek oktatója, fazekas

·         népi játszóházi foglalkozás vezető

·         Autizmus alapismeretei

Autista csoport –

 gyógypedagógiai asszisztens

Csizmadia Lászlóné

gyógypedagógiai asszisztens

 

 

gyógypedagógiai asszisztens:

felső tagoztat

Mészárosné

Kováts Zsuzsanna

gyógypedagógiai asszisztens

·         gyógypedagógiai asszisztens

gyógypedagógiai asszisztens:

 2-4. osztály

Molnár Ildikó

gyógypedagógiai asszisztens

·         gyógypedagógiai asszisztens

gyógypedagógiai asszisztens:

felső tagoztat

Molnárné

Hajtó Anna

 

·         dajka

gyógypedagógiai asszisztens:

1-3. osztály

Szabó Edina

szociális gondozó és ápoló

fogyatékkal élők gondozója

 

gyógypedagógiai asszisztens:

Katica csoport

Szabó Jánosné

gyógypedagógiai asszisztens

·         óvodai dajka

·         gyógypedagógiai asszisztens

gyógypedagógiai asszisztens:

Tigris csoport

Szujóné

Nagy Erika

gyógypedagógiai asszisztens

·         gyógypedagógiai asszisztens

gyógypedagógiai asszisztens:

Maci csoport

   

1. oldal / 2

©Szerzői jogok: 2010 - 2018 Bartos Sándor EGYMI Minden jog fenttartva.
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval